Demokratik Nedir

Demokratik bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee

..dıkları gibi yaşamaları, ideal bir toplum düzeninin başlıca şartıdır Bu ise ancak hür ve demokratik bir sistem içinde gerçekleştirilebilir. Türk milletinin mutluluğunu sağlamayı başlıca a..

..2)-Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak. 3)-Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülh..

.. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Atatürk ..

..ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır. demokratik..

05 | Laiklik

..iler kilisenin acımasız kudretinden kurtarılırken, ulus Egemenliğin kaynağı ve sahibi olarak demokratik siyasal biçim de yaratılıyordu. Görülüyor ki, tarihsel süreç içinde, uluslaşmak-..

..r süre için seçilen devlet biçimine “cumhuriyet” denir. Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu bir ilkedir. İlkenin özü cumhuriyet yönetimini korumak, yüceltm..

07 | Spesifik

..Ağaoğlu, Sen türkiye’ninen güzel kazasısın, 81. sayfa 2 - "Türk burjuvazisi, ulusal demokratik devrimimizin spesifik koşulları gereği, türk bürokrasisi tarafından yaratılmış…̶..

..larak “Hukuk İnkılabı” olarak nitelendirilebilecek inkılapların temel amacı laik, demokratik, akla ve bilimsel esaslara v eşitliğe dayalı bir devlet ve toplum sistemi ile yaşam biçimi olu..

..Bilimlerin temel amacı birbirine bağımlı, global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme y..

10 | Global

.., işgücü, teknoloji ve bilgi sınır tanımaz hale gelmiştir. Ayrıca, globalleşme sürecinde demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, çevrenin korunması, terörizm ve organize suçlarla mücadele, ins..

11 | Devlet

..gücü, zorlama olanağı vardır. Polis, jandarma, ordu yanlızca devleti yönetenlerin emrindedir.demokratik..

12 | otorite

..yaptırım koyma ve kullanma gücü. buna göre üç tip otorite vardır: geleneksel, karizmatik ve demokratik. ülkemizde ..

13 | Polis

..dır. Polisin en büyük görevi; suçlunun kârlı çıkamayacağı bir nizâmı sağlamaktır.demokratik..

..uslar arası ilişkilerin düzenlenmesinde spor, diplomatik bir araç olarak değerlendirilmektedir.demokratik..

15 | Lirik

..dardan uzaklaştırılıp demokrasinin kurulduğunu görüyoruz. Böylece bireyin öne çıktığı demokratik bir hava içinde kişiler kendi kişisel ve siyasal görüşlerini şiire dökmüşler, şiir desta..

..i bazı meselelerde de geçerli olduğu ifade edilmektedir.Konsensüs (mutabakat) terimi, daha çok demokratik toplumlarda ortaya çıkan ve çeşitli olaylara göre değişebilen bir husustur. Aynı şekilde, ..

..ta kongrenin yapılmasını önlemek için uyguladığı tüm baskılar sonuçsuz kalmıştır. demokratik..

18 | ihtilal

..ıyla yakından ilgilidir. Bir süre iki tarz arasında salınan Fransız İhtilali, mümkün olan demokratik yapıları kurabilecek hürriyetci guruplar yerine, o güne kadar yazılmış bütün ütopyaları,..

19 | Empati

..k,kendini yenileyen,önyargılardan uzak,iletişim kurduğu kişinin bulunduğu yeri değerlendiren demokratik tutumu davranış edinmiş kişiler bu kazanımlarını empatik iletişimi gerçekleştirerek yapm..

20 | totaliter

..nda tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandigi demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül ..


..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor